Prace ziemne

szalunki wykopowe Titan
źródło: titan.com.pl

Realizowanie prac ziemnych w zakresie fundamentowania, posadowienia konstrukcji wsporczych czy projektowania sieci uzbrojenia terenu wymaga inżynierskiego zaplecza, jakie daje geotechnika.

Musimy bowiem dysponować wiedzą nie tylko  z zakresu geologii, ale też mechaniki gruntów i fizyki. Inaczej będziemy realizować wykopy przeznaczone do układania okablowania teletechnicznego, a inaczej pod kątem postawienia masztu sygnalizacji świetlnej.

W przypadku instalacji doziemnych, prace budowlane najczęściej przeprowadza się w wykopach otwartych, po uprzednim wykonaniu tzw. przekopów kontrolnych, potwierdzających bądź eliminujących kolizje z innym urządzeniami sieci uzbrojenia terenu. Posadowienie konstrukcji wsporczych możemy wykonać w formie wykopu otwartego lub w formie odwiertu, w którym zainstalujemy pal żelbetowy.

Bez względu na wybraną technologię, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczanie wykopów (zob. Titan). Zabezpiecza się nie tylko teren budowy przed niepożądanym dostępem osób trzecich, ale też same wykopy w zależności od ich rozmiarów. Spośród rozwiązań i zabezpieczeń wykopów wyróżnić należy trzy najczęściej stosowane metody – tzw. ścianki berlińskie, ścianki Larsena i mury oporowe. Do ich wykonania wykorzystywane są wiertnice, palownice, wibromłoty i koparki oraz minikoparki z tradycyjną łyżką.

Dodaj komentarz