praca na wysokości

Praca na wysokości

Praca na wysokości definiowana jest jako praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej jednego metra od podłogi lub ziemi.
Prace na wysokości może wykonywać każdy kto odbył specjalistyczne badania. Badania te obowiązują pracownika, który wykonuje prace na wysokości od trzech metrów. Praca na dużych wysokościach związana jest z ogromnym obciążeniem fizycznym jak i psychicznym. Pracownik wykonujący prace na wysokości, na przykład wykonuje usługi alpinistyczne, musi cechować się spokojem, opanowaniem,  ruchy wykonywane podczas prac na wysokości muszą być bardzo precyzyjne. Koordynacja ruchowa jest tutaj podstawą.
Wspomniane już wcześniej usługi alpinistyczne mogą posłużyć nam za przykład pracy, w której cechy psychiczne są znaczące.
Praca alpinisty przemysłowego bądź też innego pracownika, który wykonuje pracę na wysokości związana jest z ryzykiem upadku z wysokości. Dlatego też pracownicy wykonujący prace na wysokości szczególnie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Pracownicy zobowiązani są do używania środków ochrony indywidualnej ( między innymi są to szelki bezpieczeństwa, liny, kaski).
Ważne by praca na wysokości – (Rock Master) była wykonywana w sposób, który nie zagraża życiu pracownika. Pozwoli to na uniknięcie wypadku przy pracy.
Praca na wysokości  związana jest niewątpliwie z ogromnym stresem, zwłaszcza u osób o niewielkim stażu pracy.